Najstarsza i największa organizacja kynologiczna w Europie to Miedzynarodowa Federacja Kynologiczna, FCI (Federation Cynologique Internationale), z siedzibą w Belgii. Działa już od 1911 r. – a więc ma ponad 100 lat!!!
Przez cały ten czas promuje i nadzoruje hodowlę psów rasowych na całym świecie, (z wyjątkiem USA i Wielkiej Brytanii).
To właśnie FCI zatwierdza wzorce ras psów (w tej chwili ok 350). Patronuje również międzynarodowym wystawom psów, zawodom agility, konkursom wyszkolenia i innym.
Do FCI moze należeć tylko jedna jedyna organizacja kynologiczna z jednego kraju. Obecnie FCI zrzesza ok.80 takich organizacji.

JEDYNĄ organizacją kynologiczną należącą do FCI jest Związek Kynologiczny w Polsce. (ZKWP)

ZKWP jest tym samym JEDYNĄ organizacją z naszego kraju, której rodowody uznawane są przez organizacje kynologiczne innych krajów skupionych w FCI – a także w brytyjskim Kennel Club czy amerykańskim American Kennel Club (AKC).