W ostatnich latach problem schorzeń oczu nabrał jak gdyby większego znaczenia, dlatego jako hodowcy pragniemy Wam choć w niewielkim stopniu przybliżyć ten problem.

Następujące choroby dziedziczne mogą być istotne u psów rasy cavalier oraz king charles spaniel:

” entropia
” Distichiasis
” utrudniony odpływ łez
” katarakta
” Keratokonjuktivitis sicca ( KCS )
” progresywna atrofia siatkówki ( postępujący zanik siatkówki )
” Retinodystrofia ( dystrofia siatkówki )
” dystrofia rogówki

Entropia
Entropia polega na „wwinięciu” się brzegów powiek z rzęsami – częściowo lub całych, do wewnątrz oczka, wskutek czego dochodzi do drażnienia śluzówki , a czasami nawet rogówki. Możemy sobie wyobrazić, że rzęsy drażnią rogówkę i w zależności od stopnia tego drażnienia, powodują ból, zapalenie rogówki, a czasami nawet jej uszkodzenie. Jeżeli to „wwiniecie” powieki utrzyma się jeszcze po fazie wzrostowej pieska lub jeśli dochodzi już wcześniej do uszkodzenia rogówki, aby zmniejszyć cierpienie psa, należy przeprowadzić odpowiedni zabieg operacyjny.

Distichiasis
Pod tym mądrym pojęciem kryje się wada, polegająca na wyrastaniu rzęsek na tej części powieki, która zwykle jest ich pozbawiona, przylegających bezpośrednio do rogówki. Jak duży wpływ ma ta wada na drażnienie oka zależy od miejsca wyrastania rzęsek oraz ich ilości. Może się to objawiać tylko lekkim zapaleniem rogówki, ale doprowadzić może także do jej uszkodzenia. Rzęski te usuwane są operacyjnie, dlatego najlepiej skontaktować się z dobrym okulistą.

Utrudniony odpływ łez
Ten problem zdarza się u cavalierków dość często, szczególnie w pierwszych miesiącach życia możemy u nich po zabawie zauważyć „mokre oczy” spowodowane utrudnionym odpływem łez. Powody tego utrudnienia mogą być różne.
Jedna z przyczyn może być zniekształcenie rozwojowe kanałów łzowych w wewnętrznym kąciku oka. Zdarza się czasami, że te kanaliki nosowo – łzowe nie udrożnią się odpowiednio i powoduje to „przelewanie się łez”.
Inną przyczyną może być zatkanie się kanałów nosowo – łzowych – częściowe lub całkowite. Kanały te służą w fizjologicznych warunkach do „odpływu” przez nos zużytych łez, które są cały czas produkowane przez gruczoły łzowe. Przy podejrzeniu zatkania kanałów nosowo – łzowych, lekarz weterynarii stwierdzi, czy stało się to z powodu zapalenia, czy z powodu wrodzonego braku odpływu łez, poprzez przeprowadzenie odpowiedniego przepłukania tychże kanalików.

Katarakta
Katarakta to zmętnienie, fizjologiczne przezroczystej soczewki oka. Powody zmętnienia mogą być różnorakie, od nowotworu, poprzez zapalenie lub cukrzycę oraz infekcje. Jedno jest pewne, że odpowiednie formy katarakty mogą być dziedziczne, niestety zasada dziedziczenia nie jest jeszcze w pełni znana. I dlatego tak ważnym jest, aby zwierzęta u których stwierdzimy takie zmiany, nie zostały dopuszczone do hodowli. A zwierzęta, u których doszło już do zmętnienia soczewki i ograniczenia widzenia, przeprowadzić należy odpowiedni zabieg operacyjny.

Keratokonjunktivitis sińca ( KCS )
Pod pojęciem tym kryje się syndrom „suchego oka”, który spowodowany jest ograniczona produkcja łez. Doprowadza on do zapalenia spojówki i rogówki, a w następstwie do śluzowo – ropnego wypływu z oczu, silnego mrużenia oczu, owrzodzeń rogówki i podobnym zmianom. Postępowanie lecznicze polega na zakraplaniu oczu odpowiednimi kroplami zastępującymi fizjologiczne łzy.

Progresywna atrofia siatkówki
Nazwa ta obejmuje szereg zmian o podłożu dziedzicznym doprowadzających do degeneracji siatkówki oka. Podłożem tych zmian są zaburzenia w przemianie materii w oku, które doprowadzają do postępującego zniszczenia siatkówki. Następstwem jest niestety zawsze całkowita utrata wzroku. Leczenie niestety nie jest możliwe i dlatego tak istotnym jest wykluczanie z hodowli psów, które wykazują choć niewielkie symptomy tego schorzenia.

Dystrofia rogówki
W tym wypadku chodzi o, najczęściej dziedziczne, krystaliczne zmętnienie rogówki bez objawów zapalnych. Są to najczęściej kryształy wapnia lub cholesterolu. W niejasny sposób zostają one „wbudowane” w tkankę rogówki. Jaki wpływ na ostrość widzenia maja te zmiany, zależy od ilości i gęstości „wbudowanych” kryształków.

Ten skrótowy obraz chorób oczu może wydawać się nie wystarczający i jak wspomniano w tytule zdarza się nie tylko u naszej rasy, ale na pewno powinien spowodować wizytę u specjalisty i kontrolę oczu naszych cavalierów, to się opłaca!

opracowała: lek. wet. Ewa Przykucka-Rudzińska