Zakładamy, że każdy pojedynczy „kwadracik” to „czysty” kolor przekazywany od jednego rodzica.
Poprzez „nałożenie” jednego kwadracika na drugi pokazujemy, który jest dominujący (ten wierzchni), a który recesywny (czyli „podległy” – ten pod spodem).
Każdy piesek może przekazywać swoim dzieciom zarówno gen dominujący, jak i recesywny.

*********************************************
LEGENDA

jednomaścisty czarny podpalany (czarny podpalany, solid)
– dominujący nad wszystkimi pozostałymi kolorami

jednomaścisty ruby (czerwony, solid)


tricolor
 (czarny podpalany, białe łaty)


blenheim
 (czerwony, białe łaty) – najbardziej recesywny i „podległy” wszystkim innym –
ujawnia się w fenotypie tylko, jeśli zostanie otrzymany od obojga rodziców


jednomaścisty
 (solid) – dominujący

łaciaty – recesywny

*********************************************

ŁACIATY & JEDNOMAŚCISTY

Umaszczenie jednolite jest całkowicie dominujące nad umaszczeniem łaciatym. Jeżeli gen warunkujący brak łaciatości spotka się z genem łaciatości, wówczas piesek noszący taki komplet genów będzie jednobarwny.
Gen łaciatości może się „przebijać” w postaci mniejszych lub większych białych znaczeń na jednomaścistej sukience.

*********************************************

RUBY & CZARNY-PODPALANY

Kolor czarny podpalany jest najbardziej dominującym ze wszystkich umaszczeń. Jeśli piesek otrzyma tylko jeden taki gen od jednego z rodziców, będzie miał czarne podpalane umaszczenie (w wieku dorosłym bez białych znaczeń – w niektórych wypadkach u noworodków mogą być widoczne maleńkie białe znaki, które bardzo szybko zanikają).

*********************************************

BLENHEIM & TRICOLOR

Umaszczenie tricolor (czerń + łaty) jest całkowicie dominujące nad umaszczeniem blenheim (czerwień + łaty).
Piesek posiadający taki komplet genów będzie tricolorem.

*********************************************

BLENHEIM & RUBY

Klasyczny przykład dominacji umaszczenia jednomaścistego na łaciatym – umaszczenie ruby całkowicie zdominuje umaszczenie blenheim. Piesek z tym zestawem genów będzie miał umaszczenie ruby (możliwe szerokie białe znaczenia, nie zanikające z wiekiem).

*********************************************

TRICOLOR & CZARNY-PODPALANY

Przykład analogiczny do powyższego – umaszczenie czarne-podpalane całkowicie zdominuje umaszczenie tricolor.
Piesek o tym genotypie będzie czarny podpalany (możliwe szerokie białe znaczenia, nie zanikające z wiekiem).

*********************************************

BLENHEIM & CZARNY-PODPALANY

Jednomaścisty czarny-podpalany (najsilniej dominujący) całkowicie „podporządkuje” sobie kolor blenheim (najmocniej recesywny).
BARDZIEJ DOKŁADNIE: Kolor czerwony (baza u blenheima) zostanie zdominowany przez czarny podpalany , łaty przez jednomaścistość.
Piesek o takim zestawie genów będzie czarny podpalany (możliwe szerokie białe znaczenia, nie zanikające z wiekiem).
Taki piesek może przekazać wszystkie rodzaje umaszczeń.

*********************************************

TRICOLOR & RUBY

W tym przypadku kolor czarny podpalany, będący bazą u tricolora, zdominuje czerwony kolor u jednomaścistego ruby, ale jednomaścistość powiązana z czerwienią zdominuje dla odmiany łaty u tricolora.
W efekcie urodzi się czarny podpalany piesek (możliwe szerokie białe znaczenia, nie zanikające z wiekiem), przekazujący wszystkie cztery typy umaszczenia.

*********************************************

UWAGA: Słownictwo użyte w powyższym artykule celowo nie jest „naukowe” – pewne skróty myślowe mają służyć uproszczeniu celem lepszego zrozumienia podstawowych zasad przekazywania umaszczeń.

opracowanie: Ninka Władzimiruk