Ocena „DOSKONAŁA” (DOSK.) może być przyznana psu, który jest bardzo bliski ideałowi wzorca rasy. jest wystawiany w doskonałej kondycji, wykazuje harmonię oraz klasę w postawie i ruchu, a także o zrównoważonym temperamencie. Typowe cechy rasy przeważają i pozwalają zignorować drobne niedoskonałości, ale cechy płci muszą być wyraźne.

Ocena „BARDZO DOBRA” (BDB) może zostać przyznana jedynie psu, który posiada typowe cechy rasy i ma zachowane proporcje oraz jest we właściwej kondycji. Nieliczne, drobne błędy mogą być tolerowane, ale nie błędy w zakresie budowy. Ta ocena może być przyznana jedynie psu dużej klasy.

Ocena „DOBRA” (DB) powinna być przyznana psu, który posiada główne cechy charakterystyczne rasy, a wykazywane wady nie są dyskwalifikujące.

Ocena „DOSTATECZNA” (DOST) powinna być przyznana psu, który odpowiada wzorcowi rasy, jednak nie posiada pewnych cech uznanych za istotne lub którego kondycja fizyczna nie jest optymalna.

Ocena „DYSKWALIFIKUJĄCA” (DYSKW ) powinna być przyznana psu, który nie odpowiada typowi wymaganemu we wzorcu rasy, którego zachowanie wyraźnie odbiega od wzorca lub jest agresywne, który wykazuje anomalie jąder, wady uzębienia lub zgryzu, wady umaszczenia, gatunku szaty lub albinizm. Ta ocena powinna być przyznana psom, których wady typu mogą stanowić zagrożenie dla ich zdrowia oraz psom wykazującym poważne lub dyskwalifikujące wady w rozumieniu wzorca rasy.

NIE DO OCENY (NDO). Psy, którym nie można przyznać żadnej z powyższych ocen, powinny zostać zwolnione z ringu z werdyktem NIE DO OCENY – To określenie jest przewidziane dla każdego psa, który nie porusza się prawidłowo, stale skacze na wystawcę lub próbuje uciec z ringu, co uniemożliwia ocenę mechaniki i typowości ruchu, stale unika sędziego uniemożliwiając ocenę zgryzu i uzębienia, budowy ogona lub jąder, wykazuje ślady przeprowadzonych operacji lub leczenia, które mogą być uznane za próbę oszustwa. To samo dotyczy sytuacji, gdy sędzia ma uzasadnione podejrzenia ,że przeprowadzono operację, której celem było skorygowanie wad powiek, uszu lub ogona. Uzasadnienie adnotacji NIE DO OCENY powinno być wpisane w karcie oceny psa.

Cztery najlepsze psy w każdej klasie są klasyfikowane na miejscach pod warunkiem, że uzyskały ocenę przynajmniej „BARDZO DOBRĄ”.

Na naszych wystawach przyznawane są w większości oceny doskonałe, co czasami nie ma nic wspólnego z wyglądem psa. Różnice w ocenianiu są szczególnie widoczne, gdy oceną zajmuje się sędzia zagraniczny, który bez większych skrupułów przyznaje oceny bardzo dobre, a nawet dobre. Dla naszych wystawców bywa to wielką ujmą na honorze. Dla wystawców zagranicznych są to normalne oceny.

—————

W klasie szczeniąt pies może otrzymać oceny:

Ocena „WYBITNIE OBIECUJĄCY” (WO)

Ocena „OBIECUJĄCY” (OB)

Ocena „MAŁO OBIECUJĄCY” (MO)

—————

CERTYFIKATY

CWC (za granicą CAC lub CC) – certyfikat wystawowego championa – otrzymać możę (ale nie musi) zdobywca pierwszej lokaty z ocena doskonałą w każdej z klas: pośrednia, otwarta i championów. Na podstawie odpowiedniej ilości tych wniosków przyznaje się tytuł championa danego kraju – warunki sa precyzyjnie określone.

resCAC – rezerwowy wniosek na championa – przyznawany bywa w niektórych krajach (nie w Polsce) drugiemu psu w klasie, jeśli uzyska ocenę doskonałą. Jeżeli zdobywca CAC to champion danego kraju, resCAC liczy się jako CAC.

CACIB – certyfikat na międzynarodowego championa piękności – otrzymać może tylko jeden pies i jedna suka na wystawie międzynarodowej, wyłonione z porównania zwycięzców klas pośredniej, otwartej i championów (z ocenami doskonałymi). Wnioski CACIB zdobyte w różnych krajach stanowią podstawę do uzyskania interchampionatu.

resCACIB – rezerwowy certyfikat na międzynarodowego championa piękności – może uzyskać zwierzę na wystawie międzynarodowej. Po wyborze zdobywcy CACIB, do pozostałych w ringu zwycięzców klas pośredniej, otwartej czy championów (z ocenami doskonałymi), powinien dałączyć drugi pies (lub suczka) z klasy, której zwycięzca uzyskał CACIB i raz jeszcze porównuje się konkurentów. Najlepszy z nich może (ale nie musi) uzyskać resCACIB. W przypadku, gdy zdobywca CACIBa jest już Interchampionem, resCACIB nabiera ważności CACIB i jest uznany do uzyskania tytułu Międzynarodowy Champion Piękności.

—————

TYTUŁY 

Tytuł „Zwycięzca Młodzieży” (Zw. Mł.)- ten może (wg uznania sędziego) otrzymać na każdej wystawie (z wyjątkiem wystaw championów) osobno i pies i suka, które uzyskały w klasie młodzieży ocenę doskonałą z lokatą pierwszą.

Tytuł „Młodzieżowy Zwycięzca Klubu” jest przyznawany na tych samych zasadach na wystawie klubowej.

Tytuł „Młodzieżowy Zwycięzca Polski” z podaniem miasta i roku uzyskuje pies oraz suka według zasad przyznawania tytułu „Zwycięzca Młodzieży” (omówionych wyżej), na wystawie międzynarodowej. Tytuł ten przyznawany jest tylko na jednej wystawie międzynarodowej w roku – według uchwały Plenum Zarządu Głównego (od lat w Poznaniu).

Spośród dwóch Zwyciezców Młodzieży wybiera się jedno zwierzę, które uzyskuje tytuł „NAJLEPSZY JUNIOR W RASIE”, a w późniejszych konkurencjach reprezentuje rasę na wyborach BIS Juniorów. Tego wyboru dokonuje sędzia podczas porównania o zwycięstwo rasy.

Spośród dwóch Zwyciezców Weteranów (najlepszy pies i najlepsza suka z klasy weteranów) wybiera się jedno zwierzę, które uzyskuje tytuł „NAJLEPSZY WETERAN W RASIE”, a w późniejszych konkurencjach reprezentuje rasę na wyborach BIS Weteranów. Tego wyboru dokonuje sędzia podczas porównania o zwycięstwo rasy.

Tytuł „Najlepszy Dorosły Pies w Rasie” (NDPwR) – po zakończeniu oceny psów w poszczególnych klasach, sędzia ponownie zaprasza na ring zwycięzców klas: pośredniej, otwartej i championów, jeśli uzyskali oceny doskonałe. Z tej stawki wybiera Najlepszego Dorosłego Psa w Rasie.

Tytuł „Najlepsza Dorosła Suka w Rasie” (NDSwR) – po zakończeniu oceny suk w ringach, sędzia ponownie zaprasza na ring triumfatorki klas: pośredniej, otwartej i championów, które uzyskały oceny doskonałe. Z tej stawki wybiera Najlepszą Dorosłą Sukę w Rasie.

Tytuł „Zwycięzca Rasy” (ZR lub BOB – z ang. Best of Breed) – po zakończeniu oceny w rasie, sędzia prosi na ring psy, które uzyskały tytuły: „Najlepszy Dorosły Pies w Rasie”, „Najlepsza Dorosła Suka w Rasie”,”Zwycięzcy Młodzieży” (pies i suka) oraz „Zwycięzca Weteran” (pies i suka). Spośród nich wybiera jedno najlepsze zwierzę, które reprezentuje rasę na ringu honorowym – Zwycięzcę Rasy.

Tytuł Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) zostaje wybrany po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), najlepszemu spośród zwierząt płci odmiennej niż zwycięzca rasy. (Konkurują „Najlepszy Dorosły Pies w Rasie” lub „Najlepsza Dorosła Suka w Rasie”,”Zwycięzca Młodzieży” (pies lub suka) oraz „Zwycięzca Weteran” (pies lub suka)).

Tytuł „Zwycięzca Polski” z podaniem miasta i roku może otrzymać pies lub suka, zwyciężając w „porównaniu” zwycięskich, doskonałych psów i suk z klas: pośredniej, otwartej i championów na jednej wystawie międzynarodowej w roku – według uchwały Plenum Zarządu Głównego.

Tytuł „Zwycięzca Klubu” można przyznać psu i suce na wystawie klubowej (przyznaje się go na zasadach analogicznych jak Najlepszy Pies/Suka w rasie)

Tytuł „Zwycięzca Wystawy Championów” z podaniem miasta i roku może otrzymać pies oraz suka na wystawie championów. Na taką wystawę można zgłaszać psy z tytułami: Międzynarodowego Championa Piękności, Championa oraz Młodzieżowego Championa (w okresie pierwszego roku po uzyskaniu tego tytułu) danego kraju.

opracowali: Dominika, Ola i Grzegorz Pawlik