Poniżej garść informacji, kiedy można zacząć hodować – czyli jak zarejestrować hodowlę i co to jest przydomek hodowlany.

Na początek troszkę regulaminu:
„Hodowla psów rasowych prowadzona przez członków Związku jest hodowlą amatorską. Hodowcą jest członek Związku, prowadzący hodowlę na terenie RP, zgodnie z przepisami Regulaminu ZK, posiadający jedną lub więcej suk hodowlanych oraz zatwierdzony przydomek hodowlany”.

Teraz konkrety:
Jeśli zamierzamy założyć hodowlę, powinniśmy udać się do naszego oddziału ZK i wystąpić poprzez Zarząd Główny o zatwierdzenie naszego przydomka hodowlanego.
Przydomek to takie „psie nazwisko”, będzie je nosić każdy wyhodowany przez nas piesek, niezależnie od rasy.
Możemy pobrać z Internetu wzór formularza tzw. „Wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego” i wypełnić go wymyslonymi przez nas przydomkami.

Ile i jakie zamieścimy tam propozycje, to już indywidualnie każdy musi postanowić, radzimy jednak wybrać i podać co najmniej 5, często bowiem jest tak, iż przydomek, który nam się podoba jest już zarejestrowany, a z braku innej ewentualności zgłoszenie nasze zostaje wycofane i przepada również wpłata, jaką uiszczamy przy staraniu się o jego zatwierdzenie.

Od dnia 1 stycznia 2006 r. wszystkie nowo rejestrowane przydomki hodowlane podlegaja obowiązkowej rejestracji w FCI.
W związku z tym, czas rejestracji przydomka może wynosic obecnie 2-3 miesiace.
Koszt rejestracji przydomka w FCI wynosi obecnie 50 zł (opłata jest wnoszona w oddziale w przypadku nowo rejestrowanych przydomkow).
Przydomki wczesniej zarejestrowane ZG ZKwP mogą być również zarejestrowane w FCI – koszt to 25 zł.

Zasady i porady:
1. Formularz wniosku o rejestrację przydomka wypełniamy w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje hodowca, a drugi pozostaje w aktach oddziału.
2. Zarząd Główny ma prawo odmówić zarejestrowania przydomka, podając hodowcy przyczynę.
3. Przydomek po zatwierdzeniu będą otrzymywać wszystkie szczenięta pochodzące z danej hodowli, bez względu na rasę.
4. Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
5. Nazwę psa pisze się dużymi literami, zaś przydomek małymi, np. SMOK z Kordegardy albo Prima JUNO. Przydomek hodowlany może być pisany przed lub po nazwie psa, co ustalamy w formularzu rejestracyjnym.
6. Odpowiednio wcześnie należy składać wniosek w oddziałach ze względu na dłuższy niż poprzednio czas oczekiwania na potwierdzenie przydomka (2-3 m-ce). Z tego powodu polecamy zabiegać o przydomek znacznie przed kryciem suczki, a nie w chwili, kiedy już maluszki są na świecie…
7. Przydomki mogą być w języku polskim oraz w innym języku obcym np. forma angielskojęzyczna (np. Królewska Rodzina a Royal Family itp.)
8. Wgląd w już zatwierdzone przydomki mamy na stronie FCI. Może ułatwi nam to nasz wybór i nie powielanie już istniejącej propozycji. (Niestety, starsze przydomki sprzed 2006 roku mogą nie figurować w tym spisie).

opracowała: Bogusia Stolarz