Organizowanie wystaw psów rasowych stanowi zgodnie ze Statutem Związku Kynologicznego w Polsce jedno z najistotniejszych zadań w działalności Związku.
Organizatorami wystaw i pokazów są Zarządy Oddziałów Związku i Kluby Ras.

W krajach zrzeszonych w FCI (Międzynarodowa Federacja Kynologiczna) organizuje się następujące rodzaje wystaw:
* wystawy krajowe
* wystawy międzynarodowe (pod patronatem FCI)
* wystawy klubowe organizowane przez Kluby Ras
* wystawy specjalistyczne
* wystawy championów

Specjalną, najwyższą „odmianą” wystaw międzynarodowych są wystawy „sekcyjne” np. europejska lub światowa.
…nie możemy nie wspomnieć też o największej w Europie/na świecie wystawie, jaką jest legendarny, angielski Cruft’s (wystawa współpracującego z FCI Kennel Clubu)…

Poszczególne wystawy różnią się między sobą rangą.

WYSTAWY KRAJOWE
Podstawowym typem wystawy jest wystawa krajowa.
W Polsce organizowanych jest blisko 200 wystaw krajowych w roku. Wystawy te gromadzą każdorazowo ok. 600 – 1200 psów wszystkich ras. Organizowane są też wystawy krajowe jednej lub kilku wybranych ras lub całej grupy np. wystawa krajowa golden retriever’ów, wystawa krajowa terierów typu bull, wystawa krajowa VII grupy.
W 2007 roku po raz pierwszy odbyła się wystawa krajowa na której oceniane były wyłącznie cavaliery (Cavikada).
Na wystawę krajową przyjmowane są również zgłoszenia psów z zagranicy.
Na wystawie krajowej pies może otrzymać certyfikat na championa krajowego (w Polsce – CWC).

WYSTAWY MIĘDZYNARODOWE
Wyższe rangą, wystawy międzynarodowe mają miejsce w większych miastach krajów stowarzyszonych w FCI i organizowane są pod protektoratem tej organizacji. Rocznie takich wystaw w Polsce jest ponad 20-cia, przez cały rok. Są to wystawy gromadzące od ponad tysiąca do kilku tysięcy psów i trwające zazwyczaj co najmniej dwa dni. Część z nich odbywa się w halach, pod zadaszeniem.

Na wystawie międzynarodowej pies może otrzymać certyfikat na championa krajowego (CWC) i CACIB – certyfikat na Międzynarodowego Championa Piękności (Cerificate au Championat du Beaute).

Najbardziej prestiżową wystawą międzynarodową w Polsce jest Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych w Poznaniu (wg uchwały Plenum Zarządu Głównego) organizowana pod koniec sezonu wystawowego w listopadzie każdego roku.
Odbywa się ona w halach Międzynarodowych Targów Poznańskich. Jest to jedyna wystawa w roku na której przyznawane są tytuły:
– „Młodzieżowy Zwycięzca Polski” z podaniem miasta i roku
– „Zwycięzca Polski” z podaniem miasta i roku

WYSTAWY KLUBOWE
Wystawa klubowa organizowana jest raz w roku przez klub danej rasy lub klub grupy ras.
W Polsce mogą je organizować jedynie kluby ras – komisje Zarządu Głównego Związku Kynologicznego w Polsce.
Na wystawę można zgłosić wyłącznie psy ras, dla których organizowana jest wystawa (np. Klubowa Wystawa Psów do Towarzystwa obejmuje psy z całej IX grupy FCI).

Wystawa klubowa powinna posiadać cechy wyróżniające ją od wystawy krajowej, a mianowicie:
1. zapewnić możliwość analizy stanu hodowli ras poprzez takie konkurencje jak np. „Najlepszy Reproduktor”, „Najlepsza Suka Hodowlana”, „Najlepsza Hodowla” itp.
2. zgromadzić możliwie całą czołówkę krajową.
3. w miarę swoich możliwości Kluby wydają katalog powystawowy, połączony z analizą ocen i stanu hodowli danej rasy w kraju.

Na wystawie klubowej można tworzyć dodatkowe klasy (np. baby, juniorów itp.)

Na wystawie klubowej można otrzymać tytuł:
– CWC (równorzędne certyfikatowi z wystawy międzynarodowej, tzw.”duże CWC”)
– „Młodzieżowy Klubowy Zwycięzca Roku” (potocznie Młodzieżowy Zwycięzca Klubu czy Zwycięzca Klubu Młodzieży)
– „Klubowy Zwycięzca Roku” (potocznie Zwycięzca Klubu)
Za granicą również odbywają się wystawy klubowe.
Zdarza się, że w poszczególnych krajach jest więcej niż jeden klub (np. Czechy), każdy z tych klubów organizuje zazwyczaj własną wystawę klubową, do tytułu Zwycięzcy dodana jest wtedy nazwa klubu (potocznie skrót nazwy).
Teoretycznie oceniać na wystawie klubowej powinien najwyższej klasy specjalista, pasjonat-hodowca rasy.

WYSTAWY SPECJALISTYCZNE
Organizowane są przez kluby ras z władzami wybieralnymi jako wystawy danej rasy (np. tylko Cavalierów) czy grupy ras (np. tylko pudle – różnych wielkości, lub jedynie rasy ozdobne).

W Polsce CWC z wystawy specjalistycznej jest równorzędne z certyfikatem otrzymanym na wystawie międzynarodowej lub klubowej przy przyznawaniu tytułu Champion Polski.

W niektórych krajach zdarza się, że dodatkowo ranga „specjalistyczna” nadawana jest wystawie międzynarodowej wyłącznie dla kilku konkretnych ras np. we Francji (przykładowo: wystawa międzynarodowa w Orleanie’2019 mogłaby być wystawą specjalistyczną dla ras: golden retriever, bichon frise i chart angielski).
Wystawy specjalistyczne cechuje zawsze szczególna troska w wyborze sędziego, który powinien być prawdziwym fachowcem, „specjalistą” w ocenie danej rasy.

WYSTAWY CHAMPIONÓW
Niektóre kraje organizują także raz do roku wystawy championów. W naszym kraju również odbywa się taki show – corocznie w Lesznie.
W wystawie biorą udział psy i suki z tytułami Międzynarodowego Championa Piękności i Krajowego Championa Wystawowego oraz z tytułem Młodzieżowego Championa Wystawowego.
Wszystkie psy prezentowane są w jednej klasie – championów.
CWC z wystawy championów w Lesznie jest równorzędne z certyfikatem otrzymanym na wystawie międzynarodowej lub klubowej przy przyznawaniu tytułu Champion Polski.

WYSTAWA EUROPEJSKA I ŚWIATOWA
To są wystawy bardzo specjalne.
Posiadają wszelkie cechy wystawy międzynarodowej, ale ich ranga jest jeszcze wyższa. Każda z nich jest organizowana tylko jeden raz w roku.
Zazwyczaj zapraszana jest wysokiej klasy, międzynarodowa, renomowana obsada sędziowska, wystawy mają piękną oprawę, a na ich wyniki czeka cały kynologiczny świat.
Liczba zgłoszeń na te wystawy jest ogromna, od kilku do kilkunastu tysięcy psów z wielu krajów. Aby ocenić wszystkich, czas ich trwania rozłożony jest na dłuższy okres czasu – cztery do pięciu dni.

Wystawa Europejska jest organizowana jeden raz w roku, co roku w innym kraju na naszym kontynencie.
Zwycięzca uzyskuje na niej tytuł „Zwycięzca Europy„, „Młodzieżowy Zwycięzca Europy„.

Wystawa Światowa organizowana jest również jedynie raz w roku, corocznie w różnych krajach i na różnych kontynentach.
Zwycięzca wystawy uzyskuje prestiżowy tytuł „Zwycięzca Świata” czy „Młodzieżowy Zwycięzca Świata”.

CRUFT’S
Cruft’s to najstarsza i najsłynniejsza wystawa psów na świecie, organizowana raz w roku w Wielkiej Brytanii. Liczba zgłoszonych na nią zwierząt oscyluje ok.20 tysięcy…
Cavaliery sa licznie reprezentowaną rasą, przez wiele lat zgłaszano ich ponad 400 (!), ostatnio liczba konkurentów oscyluje ok.300 sztuk. Poziom rywalizacji jest bardzo wysoki.
Dla sędziego zaproszenie do oceny na wystawie Crufts jest najwyższą nobilitacją, uznaniem najwyższej klasy jurora. Na tej wystawie sędzia może oceniać rasę tylko raz w życiu.

opracowała: Jadwiga Górska
aktualizacja 2018 – Ninka Władzimiruk