Aby umieścić psa na liście Championów Polski Weteranów, prosimy o przesłanie informacji na adres championaty@cavalierworld.pl wraz ze skanem dyplomu.